EMERIK FEJEŠ
(1904-1969)

Rođen je u Osijeku. Radio je kao češljar i dugmetar. Slikati je počeo krajem četrdesetih godina; slovi kao jedan među najznačajnijim majstorima urbanog pejzaža u svjetskoj naivi. Prikazuje panorame gradova, mnogobrojne crkve, trgove, palače, parlamente, kazališta. Bezbrojna sitna polja, slična mozaiku, koja omeđuje tankim linijama, ispunjava živim, intenzivnim i čistim bojama..
Emerik Feješ
Emerik Feješ
Sv. Marko, Venecija, oko 1956, ulje, lesonit
Milanska katedrala, 1966, tempera, platno
Markov trg u Zagrebu, oko 1956, tempera, papir
Zagreb, Katarinin trg, oko 1956, tempera, papir