SOFIJA NALETILIĆ PENAVUŠA
(1913-1994)

Rođena je u Mokrom, a potom je živjela u Oklajima nedaleko od Širokog Brijega, u Bosni i Hercegovini. Bez formalne naobrazbe, sama se opismenila. Kipariti je počela slučajno, u poznoj dobi: pomažući unuku u školskom zadatku, istesala je prvu pticu iz komada drva. Obrađujući drvo, unaprijed bi prepoznavala biće koje je željela predočiti: kornjaču, mačku, pijetla, sovu, čaplju, orla itd. Nakon što je iz drva stvorila željeni oblik, kistom bi na sve površine nanosila intenzivno ražarene boje.
Sofija Naletilić Penavuša
Sofija Naletilić Penavuša
Orao slomljenih krila, oko 1984, drvo
Puran, 1984, tesano drvo, obojeno uljem
Ptica, 1982, tesano drvo, obojeno uljem
Žaba kornjača, 1983-1984, tesano drvo, obojeno uljem